Wijzigingen doorgeven

WIJZIGINGEN / OPZEGGINGEN DOORGEVEN
Bij veranderingen in uw persoonlijke situatie, denk aan huwelijk, samenwonen, scheiden of overlijden, is het noodzakelijk dat uw huurovereenkomst wordt aangepast. Gaat u of uw medebewoner verhuizen of is er sprake van overlijden? Dan moet er heel wat geregeld worden. Schriftelijk of per mail naar service@hb-vb.nl  dient u de wijziging in de huurovereenkomst doorgeven aan Holland Building Vastgoed Beheer. Naar aanleiding daarvan neemt Holland Building Vastgoed Beheer contact met u op om de tussen- of eindinspectie met u af te stemmen.

OPZEGGING BIJ VERHUIZING
Gaat u verhuizen en wilt u de huurovereenkomst beëindigen, geef dit op tijd door met inachtneming van de opzegtermijn. Schriftelijk of per mail naar service@hb-vb.nl dient u de wijziging in de huurovereenkomst doorgeven aan Holland Building Vastgoed Beheer. Naar aanleiding daarvan neemt Holland Building Vastgoed Beheer contact met u op om de tussen- of eindinspectie met u af te stemmen.

VERZOEK TOT HOOFDHUURDERSCHAP
Indien de hoofdhuurder en medehuurder samenwonen kan het voorkomen dat de hoofdhuurder de woning verlaat (eenzijdige opzegging) en de medehuurder in de woning wil blijven wonen. In dit geval kan de medehuurder een verzoek tot hoofdhuurderschap indienen. Er zal vervolgens worden beoordeeld of de medehuurder in aanmerking komt voor hoofdhuurderschap.
Schriftelijk of per mail naar service@hb-vb.nl dient u de wijziging in de huurovereenkomst doorgeven aan Holland Building Vastgoed Beheer. Naar aanleiding daarvan neemt Holland Building Vastgoed Beheer contact met u op.

VERZOEK TOT MEDEHUURDERSCHAP
Als u met iemand samenwoont en daar een gemeenschappelijke huishouding mee voert, kan deze persoon het verzoek tot medehuurderschap aanvragen. Schriftelijk of per mail naar service@hb-vb.nl dient u de wijziging in de huurovereenkomst doorgeven aan Holland Building Vastgoed Beheer. Er zal vervolgens worden beoordeeld of deze persoon in aanmerking komt voor medehuurderschap.

OPZEGGING DOORSCHEIDING
Is er sprake van een echtscheiding of het verbreken van het geregistreerd partnerschap en één van de partners zal de woning verlaten, geef dit door aan Holland Building Vastgoed Beheer. Als u er met elkaar uit komt, vult u ons een brief of mail naar service@hb-vb.nl, ondertekent u dit beiden en voegt u een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie toe waaruit blijkt wie zich heeft laten uitschrijven. Als u er niet samen uitkomt, dan doet de rechter uitspraak. Stuur in dat geval een kopie van de uitspraak van de kantonrechter naar Holland Building Vastgoed Beheer of een bewijs van beëindiging geregistreerd partnerschap.

OPZEGGING DOOR OVERLIJDEN
In geval uw partner is overleden, is het noodzakelijk dat u Holland Building Vastgoed Beheer hierover informeert per brief of mail naar service@hb-vb.nl. Indien de hoofdhuurder is overleden, wordt de medehuurder van rechtswege contractueel huurder. Indien de medehuurder overlijdt, wordt deze van rechtswege uit het contract geschreven.