Incheck en uitcheck rapport

VOOR-EN EINDINSPECTIE (INCHECK-OUTCHECK VAN DE WONING)
Het is verstandig om een voor- en eindinspectie van de woonruimte te (laten) verrichten en foto’s te nemen van de begin- en eindsituatie. Dit voorkomt op een later stadium problemen omdat u als de verhuurder dan zwart op wit heeft staat wat op het moment van opleveren de staat van de woning is. Dit principe geldt ook wanneer de woning verlaten wordt.
Uw huurder is verantwoordelijk om de woning in dezelfde staat te verlaten als waarin u de huurder hem verkregen heeft. Als verhuurder heeft u de bewijslast om aan te tonen dat eventuele schade’s bij beginoplevering niet aanwezig waren.

ALLEEN MET EEN JUIST INSPECTIERAPPORT KUNT U AANSPRAAK MAKEN OP INNING VAN DE WAARBORG ALS VERREKENING VAN SCHADE’S!
De verhuurmakelaars van Holland  Building Vastgoed Beheer hebben ruimschoots ervaring met voor- en eindinspectie van de woonruimtes. U ontvangt een uitgebreid tekstueel rapport en fotodossier van de oplevering. De meterstanden en het aantal sleutels worden genoteerd. Tevens wordt de werking van apparatuur gecontroleerd.