Financieel Beheer

FINANCIEEL&ADMINISTRATIEF BEHEER
Financiële zekerheid en overzicht in uw administratieve verplichtingen. Wij voeren uw administratie en rapporteren u daarover zodat u een financieel verantwoord beheer kunt voeren.

Aanspreekpunt huurders: Holland Building Vastgoed Beheer is namens u het eerste aanspreekpunt voor uw huurders aangaande alle verzoeken rondom administratieve zaken.

24/7 BEREIKBAAR: Onze kracht is de non-stop aandacht, het gehele jaar door. 24 uur per dag, 7 dagen per week zijn wij bereikbaar.

HUURONTVANGSTEN:
Holland Building Vastgoed Beheer zorgt voor de inning van de verschuldigde huur & servicekosten middels automatische incasso. De gewenste jaarlijkse huurverhogingen voeren wij door.

HUUROVEREENKOMSTEN WIJZIGEN:
Tijdens de verhuurperiode kunnen aanpassingen van administratieve aard gewenst zijn. Wij verzorgen de juiste afhandeling van bijvoorbeeld wijzigingen in huurovereenkomsten.

MINIMALE WANBETALING:
Wij bewaken en signaleren eventuele betalingsachterstanden. Door een secuur debiteurenbeheer kunnen wij snel en proactief handelen in overleg met u. Indien nodig zorgen wij dat de juiste rechtsmaatregelen genomen worden.

RENDABELE HUURINKOMSTEN:
Wij adviseren u over marktconforme huurprijzen en bij dreigende leegstand coördineren wij in overleg met u de best passende maatregelen.

WAARBORG ADMINISTRATIE:
Deze garantiebetaling beheren wij en dragen zorg voor de verrekening met vertrekkende huurders met behulp van de opgestelde inspectierapporten.

FINANCIEEL OVERZICHT:
Maandelijks verstrekken wij aan u een helder huuroverzicht bevattende een gedetailleerd overzicht van de gedane uitgaven en de ingekomen huurpenningen, alsmede een overzicht van de eventuele huurachterstanden.

SERVICEKOSTEN ADMINISTRATIE:
De leveringen en diensten benoemd in de huurovereenkomst dienen jaarlijks verrekend te worden. Wij verzorgen de ‘afrekening servicekosten’ en stellen wij het nieuwe voorstel op.

JURIDISCHE BACK-UP:
In nauwe samenwerking met de Gerechtsdeurwaarder en incassobureau voorzien wij onze opdrachtgevers van raad in elke situatie.